R&B Lyrics

Franciar – Namiyewa Lyrics

(Chorus)
Nalemba nkalata Kuli imwe
Nili namafunso Pali imwe
ATATE ndaba NAMIYEWA (twice)
NAMIYEWA
NAMIYEWA
NAMIYEWA
NAMIYEWA ATATE (twice)

(Verse one)
Nko Nko Nko…odi, Lesa amipala nomwana umwanakashi, elyo nafyelwe twali ulupwa ulwa nsansa…haaa
Papitile fye umwaka umo Tata mwatusha aaa
I never ever had a chance to tell you “I LOVE YOU”
Ns...

Read more...

Website: https://facebook.com/FranciarMusic/

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Teti by Exile

## CHORUS
Kufwa kwandi kuti mbefye nobe
Teti mbwekele pano twa fika baby
Nga na liya nga na le fwaya nomba
Teti teti
Teti nkushe

Kufwa kwandi kuti mbefye nobe
Teti mbwekele pano twa fika baby
Nga na liya nga na le fwaya nomba
Teti teti
Teti nkushe

## VERSE 1
Awe!
Kwacha nafuti te apa tuli ba bili
Imyaka na shimbi shi kesa epo nchili
Nali shiba nda lufyanya limo limo
Koma te ku...

Read more...

Teti

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Pa ziko latu palibe cha bwino
Bantu ba kungoni mvelela ma jealousy
(Ma jealousy)
Ba kungo funsa
Achita chani
Ali na ndani
Kodi ni bwanji
Sungazi nkalile chabe weka iwe
(Ni ma yesa)
Ku sekelela chalo chonse
(Ni ma yesa)
Ku tandiza chalo chonse eh
(Chi ma kanga)
Ku konda we saku konda weh
Mulungu wanga
Ni tandizeni
Sinifuno chimwa oh wo

## CHORUS
Amb...

Read more...

Nipempa

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Sembe umoyo ogula
Sembe kuliye kuti tinalinawo
Eti siya
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila

Nizaku wuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana

Nizakuwuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana
Mwanaaa

## CHORUS
Mvela mvela mvel...

Read more...

Moyo Siogula (Mvela)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Ah
Oh yeah
Mmm
One two, one two
Mic check one two, one two
Yeah
One two, one two
Mic check one two, one two

## VERSE 1
Chi mani baba
Nika mvela makolo ba lila
No dandaula ati
Kodi uja mwana
Ali normal
Olo kapena
Nivi dobo
Ni mutuntulu mayo mwi la losha
Mwi la fulwa tata mwi la zanda
Skopo poyaba
Nomba mashamu
Yankonka fye
Kwati ni kapondo
...

Read more...

Kumvela Ni Mvela

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Sini kana
Vintu sivili mushe
Chiwoneka monga vonse vingo yipa chabe
Ba nkongole na beve
Ba pakilako che eh ye
Ntawi zina
Umani bisa ndiwe iye
Sini nafune ye ati
Nchito isile awe
Ni yesa vonse ye
Vintu vibinamoka fye
Sini sekelamo
Nangu pang'ono
Ni ziba mu ziko
Tifunika kang'ono
So baby

## CHORUS
Osa yenda iwe
Paja mabvuto ani peza
Si...

Read more...

Osa Yenda

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

House, money, car
House, money, car
La lala la, la la lala la la
La lala la, la la lala la la
## VERSE 1
{Nalu}
House, money, car
That's not what am looking for
Why is it
Every guy I meet
Thinks that will open my door
How about a man
Who just wants to get to know me
How about a man
Who isn't tryna play me
How about a man
Who just has that one key
How about a man
...

Read more...

House, Money, Car

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

haha
This is my love song
It's very simple so you can sing along
uh haha ok

## VERSE 1
Pamene ninali tamanga
Kunalibeko boni konda nenze chabe neka
Una wona chani muli ine
Nenze libiletu na voku pasa
(Nothing)
Benzoku seka ba nzako
Ati ulibe class ndaba nilibe cash
benzoku nama ma fela
ati ndine wa dobo nizaku sokoneza
(Whoa)
Si apa ba wola
(Whoa)
Si ndimwe mwenzo seka
(Whoa)
Ine ni mvela spaka

Read more...

So Lucky

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Nana na...
Na nana na nana ye...
Nana na...
Na nana na nana ye...

## VERSE 1
Sweetie naya
Ku bulaya muku bomba
Nga na bwela, fintu fikaba fye bwino...
Oh oh
Wila lila nkaku senda fye mumutima wandi
Nshaka labe efyo wanichitila nobe

## CHORUS
Nizaka yewa
Ku nkala nawe, ku cheza nawe, ku seka naiwe
ku yibale weo oh

Teti nkulabe eh eh
Teti nkusele
Uli mayo wandi iwe
Walimpela fyonse eh eh eh
U...

Read more...

Teti Nkulabe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Another day, another dollar
Another way to make money
Gotta walk that mile to freedom
All the way to freedom
If you feel you can fit in my shoes
Come along
Come on right along
Help me find that sunshine
Sunshine, Sunshine
Oh oh

Another day, another dollar
Another way to make money
Gotta walk that mile to freedom
All the way to freedom
If you feel you can fit in my shoes
Come along
Come on right along
Help...

Read more...

Another Day (Intro)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:26:37 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.