Makewane Lyrics

Verse 1:

Nili naka mwana kangu neo, Kamwana Katonto tyalaaa

Mwana wangu neo zina yake ni khuzwayo... Nili naka mwana neo

Kamwana katonto tyalaaa mwana wangu neo zina lake ni khuzwayo oh!

Aka kamwana aka... Zo chitika zake mweo zuni wamizha aaa ne nina wake X2

Chorus

Khuzwayo mwana wangu, Khuzwayo! nuku konda aaa! Khuzwayooo!

Khuzwayo mwana wangu neo

Khuzwayo mwana wangu, Khuzwayo! nuku konda aaa! Khuzwayooo!

...

Read more...

Lyrics Content | Posted by: Jack on 26 April, 2018. 17:34:39 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.