Lyrics from Yakumbuyo Album

Anani yofya
Uyu muzanga ine
Anani yofya
Uyu muzanga iwe
Ah

## CHORUS
Ndipo
Chinani dabwisa
Paku peza ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Yaku mbuyo

Ndipo
Chinani nvesa nsoni
Paku ziba ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Ija yaku mbuyo

## VERSE 1
Nenzo dabwa ine daily daily
Nika yenda kwake
Ninshi kuli bazungu
...

Read more...

Yakumbuyo

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Lesa wandi iwe
Na lelo kanku tashe
Paku mpela
Ili talanta
Wansova
Abantu bambi oh
Taba tashefyo wa chita
Nomba ine
Awe lesa kanku tashe
Eh!

Read more...

Nalelo Kankutashe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.