Lyrics by Angela Nyirenda

Verse 1:

Nili naka mwana kangu neo, Kamwana Katonto tyalaaa

Mwana wangu neo zina yake ni khuzwayo... Nili naka mwana neo

Kamwana katonto tyalaaa mwana wangu neo zina lake ni khuzwayo oh!

Aka kamwana aka... Zo chitika zake mweo zuni wamizha aaa ne nina wake X2

Chorus

Khuzwayo mwana wangu, Khuzwayo! nuku konda aaa! Khuzwayooo!

Khuzwayo mwana wangu neo

Khuzwayo mwana wangu, Khuzwayo! nuku konda aaa! Khuzwayooo!

...

Read more...

Lyrics Content | Posted by: Jack on 26 April, 2018. 17:34:39 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Umoyo wo bweleka
Wani bebesha
Vonse va nili navo
Ni vangu vangu lini
Ndipo ne vutika kusakila chikondi
Nenzo yopa
Kuti kapena nine ni navuto
Nenzozi konsha ko ni chinji
Ni chinji
Analume cha ofuna
Nenze kuti nika konshako
Ati ni nsanje
Ni kaba zee
Ati umvwisha ulesi
Pa ze nzechitika
Nenzo wona nga chalo che sila
Mulungu aliko
Wanipa mwanalume wo longosoka

Read more...

Website: https://soundcloud.com/angela-nyirenda

Malo Abwino

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 21 July, 2016. 07:26:49 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Mwambo mwambo
Mwambo wo tyani mwambo
Mwambo wo tyani mwabantu

Mwambo mwambo
Mwambo wo tyani mwambo
Mwambo wo tyani mwabantu

Nu pempakao ma key
Ni penkoni ma key
yo segulila mutima mwake uyu muntu
(Oh yelele uyu muntu)
Ni woneko tyala pa tonto
Ni woneko tyala pa tonto
Vaku ganiza oh yelele uyu muntu
(Oh yelele uyu muntu)
Ne nu wona lini bwino
Neo nu wona lini bwino
Nu wona ngat...

Read more...

Ni Pempako Ma Key

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 21 July, 2016. 07:26:49 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.