Lyrics by L. Ve

(Pano pa chalo tapaba ifya mahala)
Bambi ba tila ati
(Ala mune survival ni nkondo)
Ah! Lesa afwa abayafwa

## CHORUS
Pano pa chalo tapaba ifya mahala
Ala mune survival ni nkondo
(Awe mwandi survival ni nkondo)
(Uli wonse pa lwakwe)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety)
Ala mune survival ni nkondo
(Survival ni nkondo)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety...

Read more...

No Sweat, No Sweet

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 17 July, 2024. 15:23:06 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Yeah
Ah

## VERSE 1
Sembe nenze musogoleli
Wa chino chalo
Sembe bantu bonse muziko basekelamo
Daily kudyela
Kulibo gona njala
Nibweza ma coupon
Unga wa mahala
Sembe vintu vonse
Muno vima flowa
Chipolopolo boys
Baleko looser bola
Tizaba vuto latu
Tisa chite wu dalu
Imwe tika leke
Ku chetekela Kalu

## CHORUS
Abena Zambia
Tikazi chenjela
Ntawu yo...

Read more...

Website: https://www.youtube.com/channel/UCPj8qVpcgqo4tjN2psEoibg

Viva La Vito

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 17 July, 2024. 15:23:06 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.