Baby
Koma ni naka pitamo
Pa kuku peza heh
Leka niku shimikileko ya
What happened
Wala!

## VERSE 1
Ine niku wuza my dear baby
Ni naka pitamo pa kuku peza
Chizungu chikamba iwe
Si chinama
Ati good things are hard to find
Monga chabe pe nenzoku sakila
Ni na kumanya bo pusana pusana
Benangu ba mushe
Benangu ba right
Ah! Ba mbili sitenze che compatible
Ka nani yofya ine kenze k...

Read more...

Better T.V.

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Sembe umoyo ogula
Sembe kuliye kuti tinalinawo
Eti siya
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila

Nizaku wuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana

Nizakuwuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana
Mwanaaa

## CHORUS
Mvela mvela mvel...

Read more...

Moyo Siogula (Mvela)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 05:44:53 | Accessed via: Web app

Comments

you are a life saver have been searching for this song's lyrics its one of my old favorites. lily gone 2 soon he voice and inspiration lives on.
Commented on 2017-01-22 12:09:52

## CHORUS
Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Sure my honey
I'll love you forever
Opala amama

Sure my sweetheart
I'll love you forever
Opala amama

(REPEAT)
Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Oh! 
Goodnight baby
I'll see you tomorrow

Read more...

Good Night

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 27 July, 2016. 08:38:50 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Ah
Oh yeah
Mmm
One two, one two
Mic check one two, one two
Yeah
One two, one two
Mic check one two, one two

## VERSE 1
Chi mani baba
Nika mvela makolo ba lila
No dandaula ati
Kodi uja mwana
Ali normal
Olo kapena
Nivi dobo
Ni mutuntulu mayo mwi la losha
Mwi la fulwa tata mwi la zanda
Skopo poyaba
Nomba mashamu
Yankonka fye
Kwati ni kapondo
...

Read more...

Kumvela Ni Mvela

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 05:44:53 | Accessed via: Web app

Comments

Great AM TUFF KIDD
Commented on 2020-06-12 23:51:12

## VERSE 1
Sini kana
Vintu sivili mushe
Chiwoneka monga vonse vingo yipa chabe
Ba nkongole na beve
Ba pakilako che eh ye
Ntawi zina
Umani bisa ndiwe iye
Sini nafune ye ati
Nchito isile awe
Ni yesa vonse ye
Vintu vibinamoka fye
Sini sekelamo
Nangu pang'ono
Ni ziba mu ziko
Tifunika kang'ono
So baby

## CHORUS
Osa yenda iwe
Paja mabvuto ani peza
Si...

Read more...

Osa Yenda

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 05:44:53 | Accessed via: Web app

Comments

good (AM TUFF KIDD) You are great
Commented on 2020-06-12 23:49:21