(Pano pa chalo tapaba ifya mahala)
Bambi ba tila ati
(Ala mune survival ni nkondo)
Ah! Lesa afwa abayafwa

## CHORUS
Pano pa chalo tapaba ifya mahala
Ala mune survival ni nkondo
(Awe mwandi survival ni nkondo)
(Uli wonse pa lwakwe)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety)
Ala mune survival ni nkondo
(Survival ni nkondo)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety...

Read more...

No Sweat, No Sweet

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:02:54 | Accessed via: Web app

Comments

Music we will always come tooo #surevival ni nkondo
Commented on 2021-01-13 19:08:49

## VERSE 1
Pa ziko latu palibe cha bwino
Bantu ba kungoni mvelela ma jealousy
(Ma jealousy)
Ba kungo funsa
Achita chani
Ali na ndani
Kodi ni bwanji
Sungazi nkalile chabe weka iwe
(Ni ma yesa)
Ku sekelela chalo chonse
(Ni ma yesa)
Ku tandiza chalo chonse eh
(Chi ma kanga)
Ku konda we saku konda weh
Mulungu wanga
Ni tandizeni
Sinifuno chimwa oh wo

## CHORUS
Amb...

Read more...

Nipempa

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:02:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

{Hamooba}
Eh
Eh eh
Till I
Till I, Till I

## CHORUS
{Hamooba}
Winsula
Just because ine nali chula
Just because ni liye chuma
Iwe nayine ni chimozi mozi

## VERSE 1
{LV}
I come from Zambia
Kuno ma hafu yati vuta
Ise bambili ni nkongole ziti sunga
Njala pa mala ibaba monga ni torture
Ambuya ti pempela
Ti pase brighter future
Bambi yali pasa
(Why)
...

Read more...

Winsula

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 07:02:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Anani yofya
Uyu muzanga ine
Anani yofya
Uyu muzanga iwe
Ah

## CHORUS
Ndipo
Chinani dabwisa
Paku peza ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Yaku mbuyo

Ndipo
Chinani nvesa nsoni
Paku ziba ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Ija yaku mbuyo

## VERSE 1
Nenzo dabwa ine daily daily
Nika yenda kwake
Ninshi kuli bazungu
...

Read more...

Yakumbuyo

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Lesa wandi iwe
Na lelo kanku tashe
Paku mpela
Ili talanta
Wansova
Abantu bambi oh
Taba tashefyo wa chita
Nomba ine
Awe lesa kanku tashe
Eh!

Read more...

Nalelo Kankutashe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.