{Hamooba}
Eh
Eh eh
Till I
Till I, Till I

## CHORUS
{Hamooba}
Winsula
Just because ine nali chula
Just because ni liye chuma
Iwe nayine ni chimozi mozi

## VERSE 1
{LV}
I come from Zambia
Kuno ma hafu yati vuta
Ise bambili ni nkongole ziti sunga
Njala pa mala ibaba monga ni torture
Ambuya ti pempela
Ti pase brighter future
Bambi yali pasa
(Why)
...

Read more...

Winsula

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:50 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Anani yofya
Uyu muzanga ine
Anani yofya
Uyu muzanga iwe
Ah

## CHORUS
Ndipo
Chinani dabwisa
Paku peza ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Yaku mbuyo

Ndipo
Chinani nvesa nsoni
Paku ziba ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Ija yaku mbuyo

## VERSE 1
Nenzo dabwa ine daily daily
Nika yenda kwake
Ninshi kuli bazungu
...

Read more...

Yakumbuyo

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Lesa wandi iwe
Na lelo kanku tashe
Paku mpela
Ili talanta
Wansova
Abantu bambi oh
Taba tashefyo wa chita
Nomba ine
Awe lesa kanku tashe
Eh!

Read more...

Nalelo Kankutashe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Peace
Freestyle challenge I rap for peace
Peeps here lack knowledge, they out to eat
But you gotta acknowledge, we all feel the heat
Being used by politicians, political pawns
Are you red, green, black or yellow
Do you raise fist up
or Zambia forward
Shit it's messed up
You gotta think forward
Get caught up in some messed up shit for what
I'd rather stay home than get shot in my stomach
Making headline...

Read more...

Lyrics Content | Posted by: New Revolution Sounds on 25 June, 2019. 04:44:50 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Smile by Ty2

## CHORUS
Baby lyonse nga ni liko
Oh
Smile
Chikondi chako ndiye chamene
Oh yeah
Chimani pasa chimwemwe newo

Baby lyonse nga ni liko
Oh
Smile
Chikondi chako ndiye chamene
Oh yeah
Chimani pasa chimwemwe newo

## VERSE 1
Benzoni faka pansi
Bantu bonse
Benzoni nyoza daily
Mu njila zonse
Benzoni gwesa ma kilo mu vintu vonse
Wusiku nenzo lila masiku wonse
...

Read more...

Smile

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 4 August, 2016. 11:02:57 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.