Verse 1:

Nili naka mwana kangu neo, Kamwana Katonto tyalaaa

Mwana wangu neo zina yake ni khuzwayo... Nili naka mwana neo

Kamwana katonto tyalaaa mwana wangu neo zina lake ni khuzwayo oh!

Aka kamwana aka... Zo chitika zake mweo zuni wamizha aaa ne nina wake X2

Chorus

Khuzwayo mwana wangu, Khuzwayo! nuku konda aaa! Khuzwayooo!

Khuzwayo mwana wangu neo

Khuzwayo mwana wangu, Khuzwayo! nuku konda aaa! Khuzwayooo!

...

Read more...

Lyrics Content | Posted by: Jack on 26 April, 2018. 19:34:39 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## CHORUS
Wona ayi taya guy
Ayi taya guy
Ayi taya
(Aha)

Ah!
Ati sure ayi taya guy
Ayi taya guy
Ayi taya
(Aha)

Wona ayi taya mu fela
Ayi taya mu guys
Ayi taya
(Aha)

Nati yeve ayi taya guy
Ayi taya guy
Ayi taya
(Aha)

## VERSE 1
Ah!
Daily ni kumoba
Ati sure muzanga ayi taya
Ati
Ma hafu wa mwela
Ati sure guy wayi taya

Read more...

Aitaya

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 23 August, 2016. 13:26:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Teti by Exile

## CHORUS
Kufwa kwandi kuti mbefye nobe
Teti mbwekele pano twa fika baby
Nga na liya nga na le fwaya nomba
Teti teti
Teti nkushe

Kufwa kwandi kuti mbefye nobe
Teti mbwekele pano twa fika baby
Nga na liya nga na le fwaya nomba
Teti teti
Teti nkushe

## VERSE 1
Awe!
Kwacha nafuti te apa tuli ba bili
Imyaka na shimbi shi kesa epo nchili
Nali shiba nda lufyanya limo limo
Koma te ku...

Read more...

Teti

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:12 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

(Pano pa chalo tapaba ifya mahala)
Bambi ba tila ati
(Ala mune survival ni nkondo)
Ah! Lesa afwa abayafwa

## CHORUS
Pano pa chalo tapaba ifya mahala
Ala mune survival ni nkondo
(Awe mwandi survival ni nkondo)
(Uli wonse pa lwakwe)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety)
Ala mune survival ni nkondo
(Survival ni nkondo)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety...

Read more...

No Sweat, No Sweet

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:12 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Pa ziko latu palibe cha bwino
Bantu ba kungoni mvelela ma jealousy
(Ma jealousy)
Ba kungo funsa
Achita chani
Ali na ndani
Kodi ni bwanji
Sungazi nkalile chabe weka iwe
(Ni ma yesa)
Ku sekelela chalo chonse
(Ni ma yesa)
Ku tandiza chalo chonse eh
(Chi ma kanga)
Ku konda we saku konda weh
Mulungu wanga
Ni tandizeni
Sinifuno chimwa oh wo

## CHORUS
Amb...

Read more...

Nipempa

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:12 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.